top of page
bgImage
depressie, schoolmoeheid, nachtmerries

Therapie voor Kinderen in Geraardsbergen

Het mooiste dat je een kind kunt geven... is een kans. 

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Bericht*

Hoe wens je gecontacteerd te worden?

Select an option

Is jouw kind gelukkig? 

Heb jij een stralend kind dat zich lachend een weg door het leven baant? Of maak je je zorgen om je kind en weet je niet goed hoe je het zelf kan oplossen?

Dan ben je hier op de goede plaats. Samen met jou ga ik op zoek naar de passende oplossing!

Maak vandaag nog een afspraak !

Waarom? 

Kinderen groeien snel. Niet enkel fysiek maar ook qua persoonlijkheid. Tijdens de kinderjaren wordt het fundament gelegd voor de persoonlijkheid van je kind.

De wijze waarop je kind nu leert omgaan met tegenslagen bepaald hoe het later als volwassene in het leven zal staan. 

Kinderen worden gepest, hebben leerproblemen, angsten, moeten leren omgaan met verlies, leren assertief zijn, enz. Op het eind van de pubertijd wordt de balans op gemaakt. Is je kind zonder grote kleerscheuren kunnen opgroeien of niet?

Dit zal het verdere leven van je kind kleuren. 

Hoe komt dit? 

Tijdens het opgroeien worden kinderen steeds minder afhankelijk van hun ouders. Als baby zijn ze nog volledig hulpeloos en hoeven zelf nog geen beslissingen te nemen. Al snel begint een kind een eigen 'willetje' te ontwikkelen. Dit is het begin van hun eigen identiteitsvorming.

Kinderen hebben steeds minder behoefte aan ondersteuning door hun ouders. Ze leren zelf hun tijd invullen, keuzes maken, omgaan met verdriet, enz. Uiteindelijk, na veel vallen en opstaan, is het kind er klaar voor om zelf de ouderrol op te kunnen nemen. 

Maar wat als je kind moeite heeft met het steeds opnieuw opstaan. Vallen is inherent aan het leven. Iedereen kent tegenslagen en uitdagingen.

De manier waarop kinderen omgaan met tegenslagen bepaald hun zelfbeeld, en heeft dus een enorme impact op hun zelfvertrouwen

Kinderen met concentratie problemen voelen zich al snel dom en minderwaardig waardoor ze minder geneigd zijn om extra inspanningen te leveren. Uiteindelijk veranderen ze van studiekeuze, stoppen vroegtijdig met school, kunnen geen promotie maken op het werk, en krijgen neerslachtige gevoelens.

Kinderen die gepest worden beginnen aan zichzelf te twijfelen. Krijgen een afkeer van zichzelf, ontwikkelen eetstoornissen, depressies, dwangneuroses, enz. Dingen die dikwijls pas tot uiting komen in de jongvolwassenheid. 

Gelukkig kunnen we deze problemen gemakkelijk voorkomen door kinderen al tijdens hun persoonlijkheidsontwikkeling te gaan ondersteunen. Door kinderen extra te begeleiden op de voor hun kwetsbare gebieden.

Dit is wat ik dagelijks doe. Kinderen helpen opgroeien met een positief zelfbeeld wat maakt dat ze later zelfverzekerd in het leven kunnen staan, en niet steeds in de schaduw van anderen hoeven te leven. 

Een kinderpsycholoog of psychotherapeut beschikt over een hele waaier aan technieken en methoden om problemen als faalangst, moeite met de scheiding van de ouders, adhd, ..., te gaan verhelpen. Een goede psycholoog brengt snel zichtbare verandering. 

Weerbaarheidstraining, sociale vaardigheden aanleren, assertiviteit verhogen, relaxatie, en tal van andere dingen zitten in mijn 'trukkendoos' om kinderen leren om te gaan met tegenslagen. 

Waarom NU? 

Kinderen zijn nog volop aan het ontwikkelen en zijn dus erg kneedbaar en flexibel. Inzicht krijgen in wat er zich rond hen afspeelt kan er al voor zorgen dat ze heel wat kleerscheuren kunnen ontlopen. 

Eenmaal volwassen moeten we de scheuren gaan herstellen. Aangeleerde denkpatronen gaan veranderen, trauma's verwerken, enz.

Kinderen kunnen meteen de 'trukken van het leven' aanleren. Volwassenen moeten éérst hun pijn verwerken om daarna pas nieu

we dingen kunnen aan te leren. Dit is uiteraard perfect mogelijk, maar deze processen nemen veel meer tijd in beslag. 

Daarom is het NU de tijd om te starten. Hoe langer je wacht, hoe groter en invloedrijker het probleem wordt.

'Voorkomen is beter dan genezen' is ook in dit geval een terechte volkswijsheid. 

Heb je twijfels of vragen, neem dan nu contact met me op om te kijken of therapie voor jouw kind op dit moment aangewezen is. 

Met warme groeten,

Johan Samson

Psychotherapeut

(Alle sessies gaan door te Geraardsbergen. Huisbezoek kan indien gewenst na overleg)

Kindertijd = therapietijd ! 

bottom of page