top of page
bgImage

Tarieven, maar wat met de mutualiteit?

Digitaal Dossier

Opgelet, ik ben verplicht om een digitaal dossier bij te houden die voldoet aan alle privacywetgeving. Hiervoor zal ik gebruik maken van het platform 'innopsy'. Hier is een éénmalige kost van 15 euro aan verbonden om je dossier te activeren. Deze kost zal de tweede sessie aangerekend worden wanneer er beslist is om een traject op te starten. U kan dan via deze weg uw dossier of benodigde documenten zelf ook raadplegen of laten doorgeven aan je huisarts. 

Individuele psychotherapie / coaching

Heeft je kind het moeilijk om de weg te vinden in het leven? Problemen op school, moeite om vrienden te maken, een gebrek aan zelfvertrouwen of om moeilijke situaties te verwerken?

Dan kan ik jullie hier bij helpen!


 Ben jij als volwassene op zoek naar meer voldoening in je leven? Zegt iedereen je dat je alles hebt om gelukkig te zijn maar heb je toch het gevoel nog 'iets' te missen?

Of ben je bedrijfsleider en zoek je naar nieuwe inzichten, motivatie, technieken om je mensen te motiveren. Bij al deze dingen kan ik je ondersteunen. 

Bij kinderen is er een tussenkomst door de mutualiteit.

Sommige mutualiteiten bieden ook aan volwassenen een tussenkomst in de kosten. Vraag gerust naar meer informatie.

IQ test + Bekwaamheidsonderzoek

*afname WISC-V (6-16 jaar)

* Bekwaamheidsonderzoek 'zijnskermerken' 

Op het einde van deze testing (4 sessies) ontvangt u een diagnostisch rapport van de gescoorde IQ subschalen.
Naast de 6 minimum vereiste tests worden nog andere aspecten getest om een ruimer beeld te kunnen schetsen van de talenten en uitdagingen. Dit rapport wordt vergezeld door een uitgebreid observatieschema waaruit bepaalde resultaten verklaart kunnen worden. Op basis van de resultaten kan een advies worden uitgesproken.


Bij vermoeden van hoogbegaafdheid voeren we ook een bekwaamheidsonderzoek (+ 1 bijkomende sessie) waar in het bijzijn van de ouders de 'zijnskenmerken' van het geteste kind of jongere worden onder de loep genomen. In geval van hoogbegaafdheid wordt uitgelegd wat dit inhoud en welke de gevolgen kunnen zijn voor het kind/ de jongere en zijn of haar omgeving.

Indien gewenst kan de school bezocht worden om de resultaten te bespreken.

Verslaggeving

Heeft u graag een verslag aangaande de therapie voor een andere therapeut of instantie? Dit kan uiteraard, maar hier kruipt wel wat tijd in. Daarom vraag ik een vergoeding voor de werktijd.

Doorverwijzingen zijn gratis! 

Lezing als gastspreker

Op zoek naar een gastspreker die een psychologisch of pedagogisch onderwerp komt voorstellen aan jouw team? Dan heb je deze nu gevonden. Ik geef ongetwijfeld een enthousiaste, interactieve lezing over een onderwerp naar keuze. Ook online! 

Mogelijke thema's zijn opvoeding, burn-out, zelfvertrouwen, seksualiteit, hechting, ontwikkelingsfasen, rouw, depressie, trauma, zelfmoord, etc.

Het is mogelijk om zelf een thema voor te stellen, en dan stel ik mijn lezing samen aangepast aan het doelpubliek.

300 euro voor 1/2de dag 

525 euro voor een dag 

Anders formules zijn in overleg. 

Supervisie voor professionelen

Mensen die professioneel aan de slag gaan met kinderen of volwassenen, zoals leerkrachten, opvoeders, collega therapeuten, politieagenten, ..., krijgen het soms zwaar te verduren.

Loop jij of jouw team vast in de begeleiding van een cliënt of leerling? Of ben je persoonlijk geraakt door iets wat je tijdens je job hebt meegemaakt?

Dan bied ik hier een oplossing voor!

Via supervisie zorg ik ervoor dat een team tot nieuwe inzichten komt. Of help ik jou als professional om vastzittende gevoelens opnieuw in beweging te brengen.


Ook mogelijkheid tot GROEPSSUPERVISIE ! 

Prijs:

€75 of voucher ( aan te kopen AIHP met tussenkomst KMO portefeuille ) 

bottom of page