top of page
bgImage

Een woordje over mezelf...

Ik werd geboren september 1986 in een gezin met vijf kinderen. Ondanks mijn liefdevolle opvoeding liep mijn jeugd niet altijd van een leien dakje.

Van jongs af aan zag ik rondom mij veel lijden. Dit lijden liet me niet onberoerd; ik ontwikkelde de wens om mensen te helpen een gelukkiger en succesvoller leven uit te bouwen en hen weerbaarder te maken voor tegenslagen op hun levenspad.

Mijn harde jeugd had een grote invloed op mijn latere studiekeuze.

Orthopedagogie

Na mijn studies Gegradueerde in de Orthopedagogiek (vrij vertaald, opvoeden en begeleiden in moeilijke omstandigheden), deed ik ervaring op in de bijzondere jeugdzorg, de gezinsbegeleiding, de kinderopvang en begeleidde jongeren en volwassenen met een mentale beperking in diverse residentiële settings.

In deze functies kwam ik in contact met zeer uiteenlopende doelgroepen binnen het Vlaamse welzijnslandschap, en kreeg zo de kans om -in een betrekkelijk korte tijdspanne- een brede deskundigheid op te bouwen.

Ik had het voorrecht om met mensen van alle leeftijden te kunnen werken. Van kleine (huil)baby's tot 70 plussers.

Met de jaren bouwde ik een enorme expertise uit op het vlak van het omgaan met agressie, faalangst, depressie, zedendelicten, autisme en zoveel meer. Ik koos er steeds voor om met de extreemste doelgroepen aan de slag te gaan om zo snel te leren hoe efficiënt te werken met deze mensen.

Tijdens mijn loopbaan als hulpverlener, raakte ik gaandeweg steeds meer geboeid door de beweegredenen achter het gedrag van mijn cliënten. De psychologie zeg maar. Maar enkel begrijpen leek me onvoldoende.

Ik koesterde de vaste overtuiging om mensen te willen helpen met hun problemen. Werken als psycholoog of therapeut ging me steeds meer aanspreken. Daarom besloot ik mij te verdiepen in de psychotherapie, om aan de hand van dit referentiekader bepaalde gedragingen beter te begrijpen, aan te voelen en –waar nodig- bij te sturen.

Het schenkt me enorm veel voldoening om mensen te zien groeien. Ieder mens bezit een groot potentieel. De kunst bestaat er in om dit aan te spreken en aan te moedigen, om mensen te helpen dit potentieel volledig te ontdekken.

Er bestaan vele soorten van therapie; elk met zijn eigen voor- en nadelen. Ik ben op zoek gegaan naar een combinatie van de meest doeltreffende therapievormen.

Zo kwam ik uit bij de opleiding ‘Integratieve & Humanistische Psychotherapie’ aan de ‘Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie’ (AIHP)te Gent .

'European Certificate of Psychotherapy'

Ik behaalde het European Certificate of Psychotherapy (ECP) dat garant staat voor een opleiding met hoge kwaliteitseisen en levenslange bijscholing verwacht van hun houders.

diploma orthopedagogiek, psychotherapie, hypnose

Sinds enkele jaren ben ik actief binnen het bestuur van de Europese vereniging om samen met de collega’s de toekomst van psychotherapie in Europa mee uit te schijven en vorm te geven aan de nieuwe onderwijscriteria van toekomstige therapeuten.

Op woensdagnamiddagen benutte ik mijn energie om via workshops het zelfvertrouwen van kinderen te vergroten.Hiervoor schreef ik het boek ‘Over Cowboys en Indianen, een integratieve weg naar meer zelfvertrouwen bij kinderen’. (De publicatie hiervan staat nog op mijn to do list)

Buiten al deze langdurige opleidingen volg ik ook tal van korte cursussen en workshops. Zo verdiepte ik mij in Life Space Crisis Intervention (LSCI). Een gespreksmethodiek om kinderen en jongeren te ondersteunen tijdens een crisissituatie en hier nadien samen met hen positieve lessen uit te trekken. Ter afronding van mijn studies Orthopedagogie, schreef ik een thesis over deze methodiek, met als titel 'De kracht van een crisis, de implementatie van LSCI binnen een residentiële voorziening in de bijzondere jeugdzorg'.

Daarnaast volgde ik ook de opleiding ‘Omgaan met Agressie’, een opleiding ‘Bewegingspedagogie’ van Veronica Sherborne, net als een opleiding ‘Contextueel werken binnen de hulpverlening’ (Nagy), ‘Geweldloos verzet’ (Haim Omer), ‘Psychoanalyse voor mensen met een mentale beperking’, ‘therapeutisch werken met ondersteuning van paarden’, 'Therapeutisch werken met behulp van tekeningen bij kinderen en volwassenen'. ‘Hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren’. ‘Hoogbegaafde volwassenen coachen naar meer succes in hun leven’. Het afnemen van een bekwaamheidsonderzoek naast de standaard IQ test.

Daarna volgde ik de opleiding tot hypnotherapeut. De masterclass psychodiagnostiek bij kinderen en de opleiding tot erkend supervisor bij de AIHP.

Momenteel ben ik ook freelance docent binnen de Kinder- en Jeugdpsychotherapie opleiding en binnen de vier jarige opleiding tot psychotherapeut.

Door mezelf voortdurend bij te scholen, tracht ik steeds mee te zijn met de nieuwste inzichten en tendensen binnen de hulpverlening. Het samenkomen met gelijkgezinde collega’s geeft me steeds nieuwe energie en zin om levenslang te blijven studeren.

Naast mijn privépraktijk werkte ik in enkele uren per week binnen een voorziening met adolescenten en jongvolwassenen met een mentale beperking, extreme gedragsproblemen en bijkomende psychiatrische problematiek (GES+).

Daarnaast begeleide ik ook kinderen en jongeren die tijdelijk niet (voltijds) naar school kunnen. Ik bood deze jonge parels de nodige mentale rust om zichzelf in hun kracht te herbronnen.

In 2017 nam ik uiteindelijk, na veel wikken en wegen, de beslissing om mij volledig voor mijn praktijk te geven. De combinatie van de vele aanvragen en het buitenshuis werken was niet langer te combineren. Dit maakt dat ik nu mensen veel sneller kan ontvangen voor een eerste gesprek en meer tijd heb om extra bijscholingen te volgen. Een keuze waar ik nog geen spijt van heb gehad!

Mijn praktijk bloeide als nooit tevoren en al snel ontmoete ik enkele interessante mensen waarmee ik besloot een samenwerkingsverbond op te richten. En zo werd Claro.nu geboren. Een expertise netwerk rond hoogbegaafdheid.

Dankzij mijn jarenlange leertherapie leerde ik mezelf een stuk beter kennen. Uitdagingen, frustraties en bedenkingen die ik vroeger had als student en later als werknemer werden nu perfect verklaard vanuit dit kader. Ik besloot het tot mijn levensdoel te maken om kinderen en jongeren, maar ook volwassenen zoals mezelf, te ondersteunen om zo ondanks alle tegenslagen het beste uit hun potentieel te halen.In de weinige vrije tijd die me nog rest, ben ik sinds 2018, gepassioneerd bestuurslid van de Belgische Vereniging voor Psychotherapie (ABP-BVP) waarbij ik opkom voor de belangen van alle erkende psychotherapeuten in België. Hiervoor werken mijn twee Vlaamse collega’s en ikzelf nauw samen met UNIZO. Onze drie koppige Waalse delegatie werkt hiervoor samen met UCM, de Waalse zusterorganisatie van UNIZO. Samen proberen we, ondanks woelige regeringsveranderingen, steeds de beste akkoorden te bereiken om zo iedereen de kans te geven om terecht te kunnen bij een waardig, goed opgeleid en gesuperviseerd therapeut.

In mei 2020 werd ik tot voorzitter van de beroepsvereniging verkozen om zo een nog grotere impact te kunnen hebben op het psychotherapeutische welzijn in België / Europa. 


In al mijn professionele activiteiten word ik gesteund door mijn vrouw Charlotte en mijn pluszoontje Victor. Ik ben hen ontzettend dankbaar dat zij bereid zijn om mijn tijd en toewijding met jullie allen te mogen delen!

Ik hoop alvast dat uw leven evenveel voldoening geeft. Zo niet help ik u graag op weg om je eigen parcours verder uit te stippelen!

Johan Samson

Psychotherapeut/ Kindertherapeut/hypnotherapeut/ docent/ supervisor/ Voorzitter ABP-BVP

hoogbegaafdheid, ervaren, docent, supervisor
bottom of page